به وبلاگ گروه 7مهر خوش آمدید * لطفا در نظرسنجی وبلاگ شرکت کنید
اين سایت را صفحه خانگي خود كنید ! تماس با مدیر سایت ! اضافه کردن این سایت به علاقه مندیها ! لینک RSS
مینا بنوش (از کارهای به یاد ماندنی زنده یاد استاد مسعود بختیاری)

چه خُوِوه مال بار كُنه ، يارت وابات بُو

كُميت چال ، زين مخملي ،  به زيرِ پات بُو

چه خُووه  مال بار وَنه ،  به دشتِ شيمبار

دستِ گل، مِن دستُم بُو، چي پار و پيدار

عزيزم مَينا بَنوش ، دستمالِ هفت رنگ

چي تيات پيدا نَدا، به ايلِ چالنگ

وَيدُم بي كه بينُمِت ، ديدُم نَبيدِت

خاطرُم جا نَگِرهد ،كَندم ز دينت

مُو اِوَيدُم كَده رَه، ري كِردُم آپُشت

غمِ خُم كَم سيم نَبي، سَعديت مُو نِه كُشت

عاشقم ديوونه يُم، بياين بكُشينم

بُوَندينُم كَده گُل، هيج مَگُوشينُم

مُو تيام تَش ايزَنه، سي ديدنِ تو

زنده مَندم بخدا، با بيدنِ تو

چه خُووه بياي ز رَه ، وا با سَفيده

ايزَنه اَفتو وا با ، رسيدنِ تو

واي ديمه واي ديمه ايخُم دُنگُل يِكيمه

نه تَرُم بَنگِت كُنُم ، نه خُوت ايايي

حالا باور ايكُنم كه بي بفايي

آخه تا كي وا چينُو، تَينا بِمَهنُم

ندونم چه ديديه اِز اي جدايي؟

چن تَرُم بَنگِت كُنُم، خُوت دي وُري بَيو

آخه تا كي دير ز يك ، چي مه و اَفتو

جه خُوه اويدنت ، اَيَر بيايي

تُوشمالون كار ايكُنن، هفت شَو و هفت روز

 

 

 

نوشته شده توسط علی خدادادی کریموند | لینک ثابت | موضوع: |